Your new design will be uploaded in:
...
Please contact Delivery Team on
0113 3200 750 if you have any queries.
X
  1. News
  2. Bedwas High School News
  3. Voting Age Reduction

Voting Age Reduction

7 March 2019 (by Ben Mottram (mottrb))

Three lessons have been created to encourage learners to explore the issue of lowering the voting age to 16 for Assembly elections.

I gyd-fynd â Chomisiwn y Cynulliad yn cyflwyno Bil y Senedd ac Etholiadau (Cymru) mae tair adnodd addysgol wedi’i greu i annog dysgwyr i ystyried gostwng yr oedran pleidleisio i 16 ar gyfer etholiadau’r Cynulliad.

Mae'r adnoddau hyn i'w gweld yma ar wefan Hwb.

To coincide with the Assembly Commission introducing the Senedd and Elections (Wales) Bill, three lessons have been created to encourage learners to explore the issue of lowering the voting age to 16 for Assembly elections.

These resources can be found here on the Hwb website.